The Migrant Creative:
U.S. Media Freelancers at the Border of a
Changing Work Culture
 
 
 
 
 
 
 
Proefschrift 
 
ter  verkrijging  van  de  graad  van  doctor  aan  Tilburg  University  op  gezag  van  de 
rector  magnificus,  prof.  dr.  Ph.  Eijlander,  in  het  openbaar  te  verdedigen  ten 
overstaan  van  een  door  het  college  voor  promoties  aangewezen  commissie  in  de 
Ruth  First  zaal  van  de  Universiteit  op  maandag  13  mei  2013  om  12.15  uur 
 
 
 
 
 
 
 
          Elaine  Ann  Goldman 
Previous Page Next Page